Echa kaszubskiej recytacji w Małej Szkole w...   0

Wësłôł: moderator

19 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania wierszy Ewy Warmowskiej czytanych przez Autorkę z tomu "Echa kaszubskiej recytacji w Małej Szkole w Szopie. X lat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy...

Bôjczi kaszëbsczé/Bajki kaszubskie   0

Wësłôł: moderator

19 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajek "Slédz i flądra" oraz "Papùga i słowik" J. Mamelskiego z książki "Bôjczi kaszëbsczé/Bajki kaszubskie". Czyta Anna Dąbrowska, nauczycielka języka kaszubskiego w Lublewie...

Diôbelsczé zelëskò   0

Wësłôł: moderator

27 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Diôbelsczé zelëskò" J. Sampa z książki "Zaklãtô stegna". Czyta Lucyna Sorn, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej w Mostach k. Kosakowa.

Król kaszëbsczi   0

Wësłôł: moderator

31 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Król kaszëbsczi" L. Heykego z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Celina Kłodzińska, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej nr 6 w Gdyni.

Miedzwiôdk Pùfôtk - Dzél pierszi   0

Wësłôł: moderator

21 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania fragmentu książki "Miedzwiôdk Pùfôtk" A.A. Milne (dzél pierszi w chtërnym më pòznôwómë winiã Pùfotka i pôrã pszczołów, a òpòwiôstczi sã zaczinają). Czyta Paulina Węsierska, pierwsza...

Miedzwiôdk Pùfôtk - Dzél sòdmi   0

Wësłôł: moderator

22 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania fragmentu książki "Miedzwiôdk Pùfôtk" A.A. Milne (dzél sòdmi w chtërnym Kangamëma i Kangùszk zjôwiają sã w lese a Prosątkò sã kąpie). Czyta Paulina Węsierska, pierwsza absolwentka...

Wiérztë i opòwiôdania zebróné   0

Wësłôł: moderator

25 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania wierszy Ewy Warmowskiej czytanych przez autorkę z tomu "Wiérztë i opòwiôdania zebróné".

Ò kòwôlu, krówcu i strzelcu   0

Wësłôł: moderator

23 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Ò kòwôlu, krówcu i strzelcu" J. Sampa z książki "Zaklãtô Stegna". Czyta Anna Wróbel, nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.

Skąd sia wziali Kociewiacy?   0

Wësłôł: moderator

20 wëswietleniów

Zapraszamy do wysłuchania opowiadania Kuby z Pinczyna "Skąd sia wziali Kociewiacy?". Czyta Michał Kargul, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wejrowò   0

Wësłôł: moderator

31 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Wejrowò" Janusza Mamelskiego. z książki "Legendy Ziemi Wejherowskiej/Òpòwiednie Wejrowsczi Zemi". Czyta Mieczysław Bistroń, nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej...


Copyright © 2020 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji