Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

135 wëswietleniów

Dzysô w webinarze szkólnô Ana Knëba ze Spòdleczny Szkòłë w Pùzdrowie pòkôże ùczbã dlô I klasë spòdleczny szkòłë sparłãczoną z cekawima placama w szkòle. Szkólnô zaprosy Waji na wirtualną wanogã pò szkòle
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëbka/Daria...   0

Wësłôł: moderator

136 wëswietleniów

Daria Frąckiewicz, studentka II roku etnofilologii kaszubskiej w Uniwersytecie Gdańskim oraz prezeska Klubu Studenckiego "Pomorania", który działa przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, również przyłączyła
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Lucyna Sorn/Marta...   0

Wësłôł: moderator

128 wëswietleniów

Nauczycielka języka kaszubskiego Lucyna Sorn wraz z uczennicą Martą Koszałka zachęca do deklaracji przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz do używania języka kaszubskiego w Narodowym
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëbka/Mirosława...   0

Wësłôł: moderator

128 wëswietleniów

Mirosława Zelewska przyłączyła się do akcji promującej deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz używania języka kaszubskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Stanisław...   0

Wësłôł: moderator

123 wëswietleniów

Staś Szczypiorski przyłączył się do akcji promującej deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz używania języka kaszubskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Stanisław...   0

Wësłôł: moderator

126 wëswietleniów

Staś Szczypiorski przyłączył się do akcji promującej deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz używania języka kaszubskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Stanisław...   0

Wësłôł: moderator

133 wëswietleniów

Staś Szczypiorski przyłączył się do akcji promującej deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz używania języka kaszubskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
...

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Tomasz...   0

Wësłôł: moderator

134 wëswietleniów

Môłi Tómk wié. A Të? Wiész? Jô jem Kaszëba! Jô mieszkóm na Kaszëbach! Kaszëbi, spiszta sã! W filmie występuje Tomek Szczypiorski.

Jo!/Tak! Jô jem Kaszëba/Chór Kameralny...   0

Wësłôł: moderator

121 wëswietleniów

Członkowie Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina na czele z dyrygentem Sławomirem Bronkiem przyłączyli się do akcji promującej deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej oraz
...

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

139 wëswietleniów

Dzysô rôczimë na ùczbë kaszëbsczégò jãzëka z Aną Cupą, absolweńtką kaszëbsczi etnofilologii na Gduńsczim Ùniwersytece. Ana Cupa to szkólnô w Zrzeszë Sztôłceniégò w Łubianie i priwatny szkòle Happy Kids w
...


Copyright © 2021 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji