PL FUCUS - Gdynia   0

Wësłôł: moderator

133 wëswietleniów

Płyta „Do morza” to wspólny projekt Radia Gdańsk i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w ramach projektu „Kaszëbë Music Festiwal”. Rok 2020 będący Rokiem Zaślubin Polski z Morzem stanął pod znakiem pandemii, która uniemożliwiła organizację...

PL KRÒ - Gôdczi Mòrza   0

Wësłôł: moderator

129 wëswietleniów