Skarby Kaszubskiej Nordy (odc. 3) - "Jak tobakã...   0

Wësłôł: moderator

512 wëswietleniów

"Skarby Kaszubskiej Nordy" to cykl 10 filmów poświęconych kaszubskiej spuściźnie Nordy (kaszubskie określenie "Północy", równocześnie jeden z 5 regionów Kaszub, obejmujący powiaty pucki, wejherowski i lęborski). Inspiracją dla cyklu...

"O wyznaczaniu granic kaszubskiej wspólnoty" -...   0

Wësłôł: moderator

547 wëswietleniów

Jak Kaszubi budują granice symboliczne wspólnoty? Jak definiują grupę? Jak definiują siebie i jak konstruują swoją tożsamość? W kaszubskiej wspólnocie trwa ustawiczny dyskurs dotyczący spraw etnicznych i tożsamościowych. Wykład...

Skarby Kaszubskiej Nordy (odc. 2) "Aleksander...   0

Wësłôł: moderator

494 wëswietleniów

"Skarby Kaszubskiej Nordy" to cykl 10 filmów poświęconych kaszubskiej spuściźnie Nordy (kaszubskie określenie "Północy", równocześnie jeden z 5 regionów Kaszub, obejmujący powiaty pucki, wejherowski i lęborski). Inspiracją dla cyklu...

"Znaczenie językowej domeny religii dla rozwoju...   0

Wësłôł: moderator

574 wëswietleniów

"Znaczenie językowej domeny religii dla rozwoju języków regionalnych: język kaszubski a regionalny język północnej Japonii" Prof. Goro Christoph Kimura (Tokio) zastanawia się, jaką rolę odgrywa religia dla zachowania języka w sytuacji...

Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i...   0

Wësłôł: moderator

515 wëswietleniów

26 uczestników odebrało w lipcu tego roku certyfikaty warsztatów 7. edycji Letniej szkoły języka kaszubskiego, a byli wśród nich naukowcy z takich ośrodków jak Gdańsk, Lublin, Pardubice, Poznań i Warszawa, a także nauczyciele pracujący w...

"Językowa asymilacja na Kaszubach w II poł. XX...   0

Wësłôł: moderator

546 wëswietleniów

Oleksandr Vasiukov przeprowadził badania terenowe w różnych regionach Kaszub i zebrany w ostatnich latach materiał prezentuje podczas wykładu. Na podstawie licznych wywiadów (rodzinnych i indywidualnych) przedstawia doświadczenie...

Ucz się kaszubskiego! - „Kaszëbsczi dlô...   0

Wësłôł: moderator

493 wëswietleniów

Program ma charakter edukacyjny o przystępnej, lekkiej i zabawnej formie. Oglądający uczą się zarówno pojedynczych słów, jak i całych wyrażeń charakterystycznych dla języka kaszubskiego. W 18. odcinku programu poznamy słówko "Harbata"....

Skarby Kaszubskiej Nordy (odc. 1) - "Wësziwk...   0

Wësłôł: moderator

472 wëswietleniów

"Skarby Kaszubskiej Nordy" to cykl 10 filmów poświęconych kaszubskiej spuściźnie Nordy (kaszubskie określenie "Północy", równocześnie jeden z 5 regionów Kaszub, obejmujący powiaty pucki, wejherowski i lęborski). Inspiracją dla cyklu...

"Gôdka lëdzy mòrza. O bogactwie językowym...   0

Wësłôł: moderator

492 wëswietleniów

Dr hab. Lechosław Jocz, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża (Gorzów) od roku 2016 prowadzi badania dialektologiczne na północy Kaszub, zwłaszcza na obszarze dialektu bylackiego. Wykład przedstawia ogólną sytuację dialektologiczną na...

"(Nie)Zmieniający się język a tożsamość...   0

Wësłôł: moderator

510 wëswietleniów

W pierwszej części wykładu prof. Motoki Nomachi przedstawia historię emigracji Kaszubów do Kanady (od 1850 roku i z lat późniejszych) i warunki socjolingwistyczne rozwoju ich mowy. W drugiej części omówione zostały wybrane właściwości...


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji