"Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã...   0

Wësłôł: moderator

229 wëswietleniów

W dzysészim dzélu przedstôwionô òstónie aplikacja jaką je kahoot. Kahoota mòżna wëzwëskac òbczas ùczbów kaszëbsczégò jãzëka. Dôwô òn mòżlëwòtã w twòrzenim rozmajitëch testów, kartkówków gdze mòżna
...

Ucz się kaszubskiego! - „Kaszëbsczi dlô...   0

Wësłôł: moderator

234 wëswietleniów

Naucz się z nami języka kaszubskiego, dzięki programowi edukacyjnemu „Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch” ("Kaszubski dla dorosłych"). W 9. odcinku programu poznamy słówko "Pùfotk".

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

232 wëswietleniów

Dzysô w webinarze szkólnô Elżbiéta Prëczkòwskô pòkaże bòkadosc aplikacje Learning apps, w chtërny téż mòże nalezc ju dosc tëli pòmòców do zdalny ùczbë. Chòdzy ò to, żebë rozmiôc samémù taką pòmòc wëkònac
...

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

236 wëswietleniów

Dzysô rôczimë do òbezdrzeniô webinarium, gdze szkólnô Hanna Gruba w Spòdleczny Szkòle nr 1 miona Òbrónców Wëbrzeża w Żukòwie pòkaże, jak mòżëmë twòrzëc pòmòcë do robòtë ze szkòłownikama na platformie
...

Zdalne spotkanie opłatkowe Zrzeszenia...   0

Wësłôł: moderator

253 wëswietleniów

23 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie opłatkowe członków władz naczelnych oraz prezesów oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

236 wëswietleniów

Dzysô rôczimë do òbezdrzeniô webinarium, gdze szkólnô Elżbiéta Prëczkòwskô pòkaże jak mòże twòrzëc swój kònspekt ùczbë na aplikacje padlét. Na tã aplikacjã nót sã zarejestrowac i pòtemù realizowac swoje
...

Farwnô Kompanijô - Òpòwiesc ò Kaszëbsczi Gwiôzdcë   0

Wësłôł: moderator

271 wëswietleniów

W wielu kaszubskich domach podczas wigilijnego wieczoru z niecierpliwością i radością oczekuje się przybycia tajemniczych, zamaskowanych postaci, które – zgodnie z tradycją – mają zapewnić gospodarzom
...

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

259 wëswietleniów

Dzysô rôczimë do òbezdrzeniô webinarium, co bãdze sã tikało twòrzeniégò pòmòców w aplikacje wordwall. Krëjamnotë robòtë òpisze Lucyna Sorn, szkólnô kaszëbsczégò jãzëka w Mòstach i ùsôdzka uczbòwników do
...

Ucz się kaszubskiego! - „Kaszëbsczi dlô...   0

Wësłôł: moderator

242 wëswietleniów

Naucz się z nami języka kaszubskiego, dzięki programowi edukacyjnemu „Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch” ("Kaszubski dla dorosłych"). W 8. odcinku programu poznamy słówko "Bùksë".

Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac...   0

Wësłôł: moderator

239 wëswietleniów

Dzysô Dorota Miszewskô, szkólnô kaszëbsczégò jãzëka w Mòstach, absolwentka kaszëbsczi etnofilologii Gduńsczégò Ùniwersytetu, pòkaże jak twórczo i czekawò mòże wëzwëskac bòkadosc aplikacji learning apps?
...


Copyright © 2022 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji