Parobk i mëszka   0

Wësłôł: moderator

237 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Parobk i mëszka" A. Łajming z książki "W krôjnie kaszëbsczich brãwadów". Czyta Teresa Breza, nauczycielka języka kaszubskie w Szkole Podstawowej w Kaliszu.

Brót chleba przemieniony w kam   0

Wësłôł: moderator

228 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Brót chleba przemieniony w kam" J. Ceynowy z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Katarzyna Ratajczak-Toczek, nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej...

Łżë króla żëcô   0

Wësłôł: moderator

219 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Łżë króla żëcô" J. Drzeżdżona z książki "Baśnie/Brawãdë". Czyta Edyta Jankowska-Giermek.

Wilk i człowiek   0

Wësłôł: moderator

219 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania recytacji wiersza "Wilk i Człowiek" J. Mamelskiego. Recytuje Ida Czaja, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej w Liniewie, Głodowie oraz Pomlewie.

Blëzniãta i jich zwiérzãta   0

Wësłôł: moderator

227 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Blëzniãta i jich zwiérzãta" J. Sampa z książki "Zaklãtô stegna". Czyta Ewelina Stefańska, wiceprezeska Klubu Studenckiego Pomorania.

Snôżô Redunica   0

Wësłôł: moderator

242 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Snôżô Redunica" J. Sampa z książki "Gduńsk - basniowô stolëca Kaszub". Czyta Grzegorz J. Schramke, nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej w Wielkim Klinczu.

Pòwstanié klôsztoru w Żarnówcu   0

Wësłôł: moderator

246 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Pòwstanié klôsztoru w Żarnówcu " ks. L. Heykego z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Ewa Brzezińska, nauczycielka języka kaszubskiego ze szkoły podstawowej w...

Ò złoti ribce   0

Wësłôł: moderator

241 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Ò złoti ribce" F. Sędzickiego z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Katarzyna Cysewska, nauczycielka języka kaszubskiego ze szkoły podstawowej w Wielkich...

Niedoszłô królewô rëbów   0

Wësłôł: moderator

229 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Niedoszłô królewô rëbów" J. Sampa z książki "Gduńsk - basniowô stolëca Kaszub". Czyta Danuta Pioch, przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego.

Zarzekłé kôłpie   0

Wësłôł: moderator

236 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Zarzekłé kôłpie" A. Nagla z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Bożena Labuda, nauczycielka języka kaszubskiego ze szkoły podstawowej w Rokitach.


Copyright © 2020 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji