Cëdownô kószla   0

Wësłôł: moderator

15 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Cëdownô kószla" J. Patocka z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Paulina Węsierska, pierwsza absolwentka Etnofilologii Kaszubskiej.

Zaklãté zwòne w Żarnowsczim Jezorze   0

Wësłôł: moderator

18 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Zaklãté zwòne w Żarnowsczim Jezorze" A. Majkowskiego z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Mirosława Roraff, nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej...

Kòzë/Trzë psë   0

Wësłôł: moderator

15 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Kòzë" L. Heykego i "Trzë psë" A. Najgla z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Justyna Mikołajczyk, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej w...

Mądri òwczôrz   0

Wësłôł: moderator

17 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Mądri òwczôrz" S. Ramułta z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Ewa Nowicka, skarbniczka Klubu Studenckiego Pomorania.

Parobk i mëszka   0

Wësłôł: moderator

16 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Parobk i mëszka" A. Łajming z książki "W krôjnie kaszëbsczich brãwadów". Czyta Teresa Breza, nauczycielka języka kaszubskie w Szkole Podstawowej w Kaliszu.

Brót chleba przemieniony w kam   0

Wësłôł: moderator

15 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Brót chleba przemieniony w kam" J. Ceynowy z książki "W krôjnie kaszëbsczich brawãdów". Czyta Katarzyna Ratajczak-Toczek, nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej...

Łżë króla żëcô   0

Wësłôł: moderator

16 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Łżë króla żëcô" J. Drzeżdżona z książki "Baśnie/Brawãdë". Czyta Edyta Jankowska-Giermek.

Wilk i człowiek   0

Wësłôł: moderator

18 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania recytacji wiersza "Wilk i Człowiek" J. Mamelskiego. Recytuje Ida Czaja, nauczycielka języka kaszubskiego w szkole podstawowej w Liniewie, Głodowie oraz Pomlewie.

Blëzniãta i jich zwiérzãta   0

Wësłôł: moderator

16 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Blëzniãta i jich zwiérzãta" J. Sampa z książki "Zaklãtô stegna". Czyta Ewelina Stefańska, wiceprezeska Klubu Studenckiego Pomorania.

Snôżô Redunica   0

Wësłôł: moderator

16 wëswietleniów

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza do wysłuchania bajki "Snôżô Redunica" J. Sampa z książki "Gduńsk - basniowô stolëca Kaszub". Czyta Grzegorz J. Schramke, nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej w Wielkim Klinczu.


Copyright © 2020 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji